Duurzaamheid

Onder duurzaamheid vallen onderwerpen als klimaatverandering, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie.

Beleggingsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Triple Partners is van oordeel dat duurzaamheidsrisico’s kwalificeren als een ondernemingsrisico. In financiële zin verschillen duurzaamheidsrisico’s niet fundamenteel van andere ondernemingsrisico’s zoals bijvoorbeeld valutaschommelingen, toenemende concurrentie, globalisering, technologische ontwikkelingen en een veranderend geopolitiek landschap; als deze risico’s goed worden beheerst kunnen ondernemingen floreren, en als ze niet goed worden beheerst kunnen ze leiden tot een waardedaling voor uiteindelijk ook de eindbelegger. Al deze risico’s maken, direct of indirect, onderdeel uit van ons selectie- en monitoringsproces.

Negatieve effecten op duurzaamheid

De beslissing om al dan niet te beleggen in een bedrijf met een relatief hoge CO2 voetafdruk heeft geen directe gevolgen voor het klimaat. Die directe gevolgen worden bepaald door de vraag naar en de samenstelling van de door dat bedrijf aangeboden producten of diensten en de processen waarmee die producten of diensten geleverd worden. Niet door het type aandeelhouders. Dat geldt voor alle duurzaamheidsthema's.

Wel kunnen er indirecte effecten zijn. De hoogte van deze (mogelijke) indirecte gevolgen zijn zeer moeilijk te kwantificeren. Het is zelfs niet met zekerheid te zeggen of ze positief of negatief zijn. Mede daarom wordt op dit moment in het beleggingsproces niet expliciet gekeken welke gevolgen de activiteiten van ondernemingen kunnen hebben op duurzaamheidsthema's. Wellicht dat dat in de toekomst gaat veranderen.

Beloningsbeleid

Triple Partners heeft een beheerst beloningsbeleid. De directieleden, tevens de enige aandeelhouders van Triple Partners, ontvangen elk kwartaal een vast bedrag aan management vergoeding. Omdat Triple Partners geen variabele beloning uitkeert is er geen prikkel tot het nemen van ongewenste risico’s zoals duurzaamheidsrisico’s.

Columns

Alle columns
Plan B
Column  |  05 mei 2023

Plan B

Lees verder
Duurzaam Dilemma
Column  |  02 februari 2023

Duurzaam Dilemma

Lees verder
Sneeuwbal
Column  |  11 november 2022

Sneeuwbal

Lees verder